Komodity – hybridní třída aktiv

By | 2019-12-02T15:22:29+00:00 25th Listopad 2019|

Finanční instrumenty, které replikují cenu komodit jsou staré jako sama Bible.

Na dnešních elektronických trzích jsou převažujícím způsobem investice do komodit komoditní fondy (ta dražší varianta) anebo ETF či ETC (exchange traded fund/commodity), které se obchodují na burze. U ETC je cena, kterou si účtuje správce ročně 0,3-0,5 % a investor si může vybrat jednotlivé komodity nebo jejich skupiny. Společnou charakteristikou komodit jako jsou ropa a plyn, drahé kovy či zemědělské komodity je to, že nenesou žádný výnos (dividendy, úroky), pouze jejich cena stoupá či klesá. Komodity dělíme pomyslně na dvě skupiny. Ta větší od kukuřice přes vepřové až po uhlí jsou ty, které se spotřebovávají.

Výnos přinesou tehdy, když se zvýší poptávka a ta zvýší cenu. K tomu dochází, když ekonomiky ve světě rostou anebo když přírodní vlivy způsobí nedostatek některých z těchto komodit.

To dělá z vývoje cen komodit cyklickou záležitost. Ta menší skupina jsou cenné kovy jako zlato, stříbro a další. Posledních 5000 let sloužily jako způsob uchování hodnoty a jako měna. A to je důvod, proč k nim přistupovat odlišně. Zejména v dnešní době, kdy vlády po celém světě tisknou ve velkém peníze, aby byly schopny platit své dluhy, vnitřní hodnota drahých kovů roste a může růst i nadále.

Autor: Mark Robinson

Předchozí díl si můžete přečíst zde:

Private equity