Private equity

By | 2019-11-25T10:51:31+00:00 25th Listopad 2019|

Private equity fondy jsou již dlouhodobě zavedenou alternativou pro majitele firem financovat růst a rozvoj jejich společností, když z různých důvodů nestačí vlastní finanční zdroje nebo nemohou dosáhnout na bankovní financování.

 

V posledních letech private equity fondy také zastávají důležitou roli při akvizicích rodinných firem, které řeší absenci nástupnictví. Předmětem zájmu private equity fondů se stávají perspektivní firmy, u kterých správci fondů mohou podpořit další expanzi na domácím trhu nebo do zahraničí.

Private equity fondy investují svěřené finanční prostředky do základního kapitálu nebo obchodního podílu soukromých společností a stávají se tak akcionáři nebo podílníky. Díky tomu mají správci private equity fondů možnost přímo ovlivňovat chod a směřování jimi vlastněných firem. Nezasahují však do každodenního operativního řízení, při čemž spoléhají na profesionální manažery, ale podílejí se na formulování strategie a dohlíží na její implementaci, zpravidla z pozice členů dozorčího orgánu. Ke zhodnocení investovaného kapitálu dochází obvykle po čtyřech až šesti letech většinou prodejem firmy strategickému investorovi.

 

Investory do private equity fondů působících v České republice jsou dlouhodobě převážně zahraniční institucionální investoři. Dobrou zprávou je však fakt, že v posledních letech do této třídy aktiv investují také lokální instituce a privátní investoři z řad úspěšných domácích podnikatelů, kteří hledají diverzifikaci a atraktivní zhodnocení svého kapitálu.

 

Autor: Michal Aron, partner ve společnosti Arx Equity Partners

 

Předchozí díl najdete zde: