Rozložení portfolia nejbohatší vrstvy napříč regiony. Jak jste na tom Vy?

By | 2018-10-23T16:53:46+00:00 4th Říjen 2018|

Studie www.worldwealthreport.com porovnává rozložení portfolia nejmovitější vrstvy obyvatel v Evropě, Severní Americe a Asijsko-Pacifickém regionu.

Podle ní mají ve všech regionech největší podíl akcie, přičemž prvenství v této kategorii má Severní Amerika s 36,8%. V Evropě je po akciích nejvíce alokováno v nemovitostech a to 22,9%, zatímco na severoamerickém kontinentu jsou investice do realit spíše minoritní složkou kolem 12%, téměř na úrovni alternativních investic. Relativně velký podíl, ve všech regionech nad 20%, mají také hotovost a depozita. V Asii dokonce představují druhou nejvýznamější složku portfolia, kdy depozita s hodnotou 26,2% jsou témeř na úrovni zainvestovanosti v akciích s 26,4%.
V EnCor používáme pro alokaci aktiv vlastní predikční model, který aktualizujeme na čtvrtletní bázi. Z dlouhodobého pohledu odpovidají naše modelová portfolia, asi nepřekvapivě, nejvíce evropskému modelu. Aktuální rozložení se však dynamicky mění a například v uplynulém čtvrtletí jsme drželi výrazně menší zastoupení akcií a naopak vyšší podíl depozit a dluhopisů. Jak by vypadalo srovnání s Vaším portfoliem?